• Mariola Huzar, własne 18.06.2020
    Biblioteka Narodowa rekomenduje bibliotekom organizację wydarzeń na świeżym powietrzu oraz w przestrzeniach zamkniętych tylko w tych miejscowościach, w których nie ma przypadków zakażeń koronawirusem lub liczba ich wyraźnie spada. Obowiązują wówczas zasady reżimu sanitarnego określone w przepisach. Wciąż preferowane jest organizowanie wydarzeń w formie on-line.Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii w Polsce obejmujące:wewnętrzne zasady organizatora wydarzeniazasady
  • Mariola Huzar, własne 02.06.2020
    W związku z zapowiedzią wprowadzenia IV etapu znoszenia z dniem 6 czerwca 2020 roku obostrzeń związanych z COVID-19, Biblioteka Narodowa rekomenduje bibliotekom otwarcie czytelń dla użytkowników. Zachęca jednak do preferowania wypożyczeń publikacji do domu zamiast udostępniania w czytelniach.Decyzję o dacie i warunkach otwarcia czytelni podejmuje dyrektor biblioteki. Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę liczbę użytkowników, warunki lokalowe, czas przebywania osób w czytelniach oraz lokalną sytua
  • Mariola Huzar, własne 29.04.2020
    Znamy już najnowsze wyniki badań czytelnictwa. Jak wynikaz raportu Biblioteki Narodowej, w 2019 roku można odnotować trwałe zatrzymaniespadku czytelnictwa, a nawet niewielki wzrost deklaracji czytelniczych. Jest tow pewnej mierze wynik dobrej koniunktury, która pozwoliła na wzmożone zakupynowości książkowych, ale również podsycania zainteresowań czytelniczych przezekranizacje, seriale czy gry komputerowe. Niewątpliwie znaczącą rolę wkształtowaniu gustów czytelniczych mają prestiżowe nagrody literackie, jakN