• Mariola Huzar, własne 12.02.2024
    procedurypdf.pdfZ dniem 15 lutego 2024r. Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich wprowadza Standardy Ochrony Małoletnich w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży korzystającym oraz chcącym skorzystać z zasobów Biblioteki bezpiecznego środowiska, zorganizowanego z poszanowaniem ich praw i godności. Biblioteka zapewnia, że jej działalność jest zorganizowana tak, aby zapewnić dzieciom i młodzieży wolny dostęp do oferty edukacyjnej i kulturalnej w sposób dla nich bezpiecz