• Mariola Huzar, własne 23.06.2020
  ZARZĄDZENIE NR 4\2020DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁODZKOZ DNIA 23 CZERWCA 2020 ROKU w sprawie: przyjęcia zasad organizowaniaspotkań bibliotecznych w czasie pandemii COVID-19 na terenie sieci BibliotekiPublicznej Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich       Na podstawieRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowieniaokreślonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanuepidemii Dz.U. 2020 poz. 964 oraz Rozporządzenie
 • Mariola Huzar, własne 02.06.2020
  W związku z zapowiedzią wprowadzenia IV etapu znoszenia z dniem 6 czerwca 2020 roku obostrzeń związanych z COVID-19, Biblioteka Narodowa rekomenduje bibliotekom otwarcie czytelń dla użytkowników. Zachęca jednak do preferowania wypożyczeń publikacji do domu zamiast udostępniania w czytelniach.Decyzję o dacie i warunkach otwarcia czytelni podejmuje dyrektor biblioteki. Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę liczbę użytkowników, warunki lokalowe, czas przebywania osób w czytelniach oraz lokalną sytua
 • Mariola Huzar, własne 21.04.2020
  19 kwietnia 2020 roku zostało opublikowane RozporządzenieRady Ministrów przedłużające okres zamknięcia bibliotek do odwołania, tzn. dorozpoczęcia drugiego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Data niejest jeszcze znana.Poniżej pod linkiem przedstawiamy naszym czytelnikom i użytkownikom rekomendacje Biblioteki Narodowej po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej Rekomendacje Biblioteki Narodowej Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w OłdrzychowicachKłodzkich uprzejmie informuj
 • Mariola Huzar, własne 20.03.2020
  Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich zaprasza swoich młodych czytelników do udziału w niniejszym projekcie:Zmuszeni okolicznościami siedzimy w domach, ale od czego mamy literaturę! W odpowiedzi na apel Fundacji Powszechnego Czytania utworzono stronę www.terazczytamy.pl, by dać małym czytelnikom miejsce ucieczki do świata wyobraźni i kreatywności. Organizatorzy starają się zamieszczać na niej niepublikowane wcześniej prace ich ulubionych polskich pisarzy i ilustratorów.Drogie dz
 • Mariola Huzar, własne 11.03.2020
  Na mocy Zarządzenia nr 409 z dnia 10 marca 2020 r. w związku z potencjalnym ryzykiem zagrożenia koronowirusem, Wójt Gminy Kłodzko podjął decyzję o zawieszeniu aż do odwołania wszystkich zaplanowanych wcześniej zebrań w sołectwach – począwszy od 10 bm. Odwołane zostają także wszystkie spotkania kulturalne, zajęcia w świetlicach wiejskich, treningi sportowe i in., za które odpowiadają jednostki organizacyjne Gminy Kłodzko. Zarządzenie dotyczy także bibliotek. Natomiast wszystkim mieszkańcom gminy ze względów