• Mariola Huzar, własne 03.12.2020
    Półrocznik nr 9Półrocznik – Gazety Bibliotek Powiatu Kłodzkiego. Periodyk powstał w 2016 roku z inicjatywy 14. bibliotek publicznych zlokalizowanych na terenie powiatu. Od kilku lat zauważalne są zmiany zachodzące w tych placówkach kulturalnych. Biblioteka staje się miejscem przestrzeni publicznej, w której ludzie mogą się spotkać, mają dostęp do nowych książek, do współczesnych technik medialnych i multimedialnych. W związku z tym uważamy, że jest to dobry moment do wydania tego typu informatora. Gazeta j