Gminny konkurs czytelniczy "Jaś i Małgosia - Mistrz pięknego czytania 2020"
Mariola Huzar, źródło: własne 2020-02-05
Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich zaprasza do udziału w trzeciej edycji Gminnego konkursu czytelniczego "Jaś i Małgosia - Mistrz pięknego czytania 2020".

REGULAMIN

Organizator

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich, ulica Kłodzka 20

Czynna od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00

Mail: dyrektor.gbp@gmina.klodzko.pl

Tel:74 8689207

Miejsce

Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Szalejowie Górnym

(Dom Ludowy)

Cele konkursu

*Propagowanie kultury czytelniczej

*Kształtowanie umiejętności pięknego czytania

*Popularyzacja książek dla dzieci znajdujących się w zbiorach bibliotek publicznych i szkolnych

*Wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu

*Uczenie rywalizacji w miłej atmosferze

Zasady uczestnictwa

*Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-5 szkół podstawowych z terenu gminy Kłodzko

*Uczestnicy są wytypowani przez wychowawcę, maksymalnie 2 osoby z każdej klasy

*Uczestnicy konkursu przygotowują fragment z ulubionej, dowolnej książki

*Zadaniem konkursowym będzie przeczytanie przygotowanego wcześniej fragmentu książki i oczarowanie komisji i słuchaczy

*Odczyt przygotowanego fragmentu nie może trwać dłużej niż 3 minuty

Przebieg konkursu

*Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie uczestników wraz              z przygotowanym tekstem do bibliotece centralnej w Ołdrzychowicach Kłodzkich, w godzinach otwarcia placówki na załączonym formularzu (osobiści lub drogą mailową, najpóźniej do dnia 25 lutego

Kryteria oceny

Przy ocenianiu czytania komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

*poprawność warsztatową (dykcja, płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość)

*stronę emocjonalną przekazu

*stylizację

Nagrody

Komisja powołana przez Organizatora konkursu czytelniczego przyzna następujące nagrody rzeczowe:

*15 nagród rzeczowych według wyboru za zajęcie 1-3 miejsca       w każdej klasie  + dyplomy

*5 nagród w formie statuetki, po jednej w każdej klasie

*dla każdej uczestniczącej szkoły nagroda niespodzianka

*drobne upominki i dyplomy dla pozostałych uczestników

Komisja konkursowa

Uczestników oceniać będzie profesjonalne jury:

*Radna Gminy Kłodzko i artystka ludowa – Teresa Biel-Lutosławska

*Pisarka– Agnieszka Urbańska

*Aktor – Paweł Korab

*Instruktor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – Anna Karolewicz

Koordynator konkursu

Monika Fedak – Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko

w Szalejowie Górnym

Informacje dodatkowe

*dojazd we własnym zakresie

*organizator zapewnia słodki poczęstunek oraz soki do picia

*każdy uczestnik może zaprosić dowolną liczbę swoich gości

*w oczekiwaniu na przesłuchania odbędzie się projekcja filmowa