Konkurs z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego
Mariola Huzar, źródło: własne 2020-05-21
Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich ogłasza konkurs z okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w Polsce wybory samorządowe. Od 2000 roku właśnie tego dnia obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Do udziału w konkursie "Jak zmieniała się moja wieś... na przestrzeni ostatnich 30 lat?" zapraszamy młodzież.


REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU

NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

pod nazwą „Moja wieś …….  – 30 lat samorządności w Polsce”

 

1. Organizator:

·      Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich

 

·      Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Kłodzko

 

2. Cele konkursu

 

·      Propagowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat wsi kłodzkiej  w Gminie Kłodzko  wśród młodzieży. Organizator pragnie także zachęcić do tworzenia projektu jako nowatorskiej pracy młodego pokolenia Polaków, korzystania z różnych źródeł informacji oraz przyczyniać się do kształtowania umiejętności selekcji wiadomości.

 

3. Uczestnictwo:

 

·      Konkurs jest adresowany do młodzieży z terenu Gminy Kłodzko.

 

4. Przebieg konkursu:

 

·      Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej ukazującej przeobrażenia wsi kłodzkiej na przestrzeni ostatnich 30 lat

 

·      Prezentacja powinna być zapisana w formacie ppt lub pptx i zawierać od  20 do 25 slajdów /prosimy pamiętać o używaniu standardowych czcionek officowskich/.

 

·      Do konkursu przystępują osoby indywidualnie.

 

·      Każda osoba może oddać do konkursu jedną pracę.

 

·      Prace należy dostarczać: na płytach CD-ROM. Nośniki z prezentacjami nie podlegają zwrotowi po zakończeniu konkursu. Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych jeśli nośnik jest uszkodzony lub przesłać na maila dyrektor.gbp@gmina.klodzko.pl

 

·      Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez każdego z uczestników KARTY ZGŁOSZENIOWEJ, dołączonej do niniejszego regulaminu. Poprawnie wypełnioną kartę należy w formie papierowej dołączyć do przesyłki z prezentacją multimedialną lub przesłać w wersji elektronicznej na w/w wskazany adres mailowy.

 

·      Pracę należy dostarczać osobiście lub drogą mailową, z dopiskiem konkursu, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 roku.

 

·      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu lipcu 2020 roku, a informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie Internetowej Biblioteki www.bibliotekagmina.klodzko.pl.  Osoby nagrodzone zostaną poinformowane mailowo o otrzymanych nagrodach.

 

5. Kryteria oceniania:

·      Wartość merytoryczna (w tym zgodność z tematem).

·      Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.

 

·      ESTETYKA, KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ WYKONANIA. 

6. Nagrody:

·      Laureaci I - V miejsca otrzymują dyplomy oraz nagrody (głośniki multimedialne wodoodporne i pyłoodporne (kieszonkowe) - nowoczesny design.


·      Wręczenie nagród nastąpi indywidualnie lub podczas wakacyjnej imprezy bibliotecznej, gdzie zostaną zaprezentowane zwycięskie prace.

 

Postanowienia końcowe:

 

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści i wykładni regulaminu.

Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom.

 

Mariola Huzar

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko