Koronawirus: Zarządzenie Wójta Gminy Kłodzko
Mariola Huzar, źródło: własne 2020-03-11

Na mocy Zarządzenia nr 409 z dnia 10 marca 2020 r. w związku z potencjalnym ryzykiem zagrożenia koronowirusem, Wójt Gminy Kłodzko podjął decyzję o zawieszeniu aż do odwołania wszystkich zaplanowanych wcześniej zebrań w sołectwach – począwszy od 10 bm. Odwołane zostają także wszystkie spotkania kulturalne, zajęcia w świetlicach wiejskich, treningi sportowe i in., za które odpowiadają jednostki organizacyjne Gminy Kłodzko. Zarządzenie dotyczy także bibliotek.

Natomiast wszystkim mieszkańcom gminy ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego sugeruje się rezygnację z uczestnictwa w imprezach masowych i lokalnych, zgromadzeniach i innych spotkaniach w miejscach publicznych oraz unikanie podróżowania, jeśli nie jest to konieczne.

Jednocześnie Wójt Gminy Kłodzko prosi o rozwagę w tej sytuacji, przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej i stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wszystkie tego typu działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia się koronawirusem.