Zasady organizowania spotkań bibliotecznych w czasie pandemii przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kłodzko
Mariola Huzar, źródło: własne 2020-06-23

ZARZĄDZENIE NR 4\2020

DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁODZKO

Z DNIA 23 CZERWCA 2020 ROKU

 

w sprawie: przyjęcia zasad organizowania spotkań bibliotecznych w czasie pandemii COVID-19 na terenie sieci Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich

 

     Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 964 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 1006, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się stosowanie następujących zasad podczas organizowania spotkań bibliotecznych wewnętrznych i plenerowych:

 

1.      Zasady są udostępniane wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniach bibliotecznych, przed ich rozpoczęciem, a także za pośrednictwem strony internetowej www.bibliotekagmina.klodzko.pl;

2.      Wpisanie się na listę uczestników jest równoznaczne z akceptacją zasad i zobowiązaniem do przestrzegania ich postanowień, w przypadku osób niepełnoletnich obowiązuje obecność jednego z rodziców lub opiekuna prawnego;

3.      Zasady wiążą wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w spotkaniach bibliotecznych, w tym pracowników Biblioteki;

4.      Spotkania biblioteczne są organizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich przy ulicy Kłodzkiej 20;

5.      Pojedyncze wydarzenia organizowane na otwartym powietrzu nie będą udostępniane widowni większej niż 50 osób, przy zachowaniu dystansu społecznego ( przynajmniej 2 m od innych osób), przy rekomendacji maseczek zakrywających nos i usta;

6.      Pojedyncze spotkania biblioteczne organizowane w budynku odbywać się będą w obecności takiej liczby osób, aby zachować dystans społeczny (przynajmniej 2 m od innych osób)  oraz obowiązku samodzielnego wyposażenia się uczestnika w materiały ochrony osobistej (maseczka i rękawiczki);

7.      Przy wejściach oraz w toaletach dostępne będą płyny do dezynfekcji rąk;

8.      W spotkaniach bibliotecznych nie mogą uczestniczyć osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie lub izolacji;

9.      Więcej informacji na temat zagrożenia i ogólnego postępowania dotyczącego koronawirusa znaleźć można tu

10.   Obsługa może nie wpuścić bądź wyprosić osobę nieprzestrzegającą zasad, ponadto osoby chore, spóźnione nie będą wpuszczane.

§ 2

Wprowadza się następujące środki bezpieczeństwa uczestników:

1.      Zakryj nos i usta;

2.      Zdezynfekuj ręce przy wejściu i wyjściu ze spotkania;

3.      Zachowaj odstęp 2 m;

4.      Oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej;

 

§ 3

 

Wprowadza się następujące zasady w zakresie polityki informacyjnej:

 

1.      Organizator ma obowiązek udostępnić listę uczestników oraz pracowników Biblioteki wraz

z danymi osobowymi odpowiednim służbom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu;

2.      Uczestnik zobowiązany jest do obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na spotkanie bądź wcześniej drogą online, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;

3.      Organizator podczas spotkań bibliotecznych nie przewiduje poczęstunku i napojów;

4.      W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, prosimy nie przychodzić na wydarzenia, należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem.

 

§ 4

 

Zasady uczestnictwa w wydarzeniu lub przebywania na terenie wydarzenia mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i pozostaje w mocy do odwołania.