• Mariola Huzar, źródło: własne 2011-08-10
    Historia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich sięga 1955 roku. W wyniku  reformy administracyjnej w 1954 roku gminy podzielone zostały na gromady, a  biblioteki organizowano w siedzibach nowo utworzonych Gromadzkich Rad Narodowych. Konsekwencją utworzenia Gromadzkiej Rady Narodowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich było powstanie 1 czerwca 1955 r. Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Gromadzka Rada Narodowa pełniła nadzór administracyjny nad placówką, natom