• Mariola Huzar, własne 10.08.2011
    Historia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich sięga 1955 roku. W wyniku  reformy administracyjnej w 1954 roku gminy podzielone zostały na gromady, a  biblioteki organizowano w siedzibach nowo utworzonych Gromadzkich Rad Narodowych.Konsekwencją utworzenia Gromadzkiej Rady Narodowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich było powstanie 1 czerwca 1955 r. Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Ołdrzychowicach Kłodzkich.Gromadzka Rada Narodowa pełniła nadzór administracyjny nad placówką, natomia