• Mariola Huzar, własne 18.11.2011
  W pierwszym tygodniu listopada 2011 roku prowadzona była przez firmę TALEX z Poznania dostawa  i integracja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla dziesięciu bibliotek w Gminie Kłodzko.Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko w miesiącu czerwcu zakwalifikowała się do drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek jako biblioteka wiodąca. Aplikowała do programu wraz trzema bibliotekami partnerskimi w Ludwikowicach Kłodzkich, Radkowie i Lewinie Kłodzkim. Udział w projekcie ma na celu wzmocnienie roli bibliotek
 • Mariola Huzar, własne 28.09.2011
  Biblioteki publiczne powiatu kłodzkiego – zestawienie statystyczne – stan na 30 czerwca 2011 r.
 • Mariola Huzar, własne 13.09.2011
  NAGRODA SPECJALNA DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁODZKOKonkurs „Pomyszkuj w bibliotece – Tydzień z Internetem 2011” został rozstrzygnięty. Łącznie w okresie od 7 do 31 marca br. wpłynęło aż 359 zgłoszeń z relacjami ze spotkań w bibliotekach. Spośród nich wyłonionych zostało 6 laureatów nagród I, II i III stopnia oraz 100 laureatów, którym przyznane zostały nagrody specjalne, choć interesujących relacji było znacznie więcej. Oprócz inspirujących historii opisanych w relacjach i ciekawej formy przedstawieni
 • Mariola Huzar, własne 13.09.2011
  W październiku 2010 roku Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko przystąpiła do projektu Fundacji Orange "Akademia Orange - Program dla Bibliotek". Dzięki przyznanym środkom pokryto koszty dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w bibliotece głównej i jej ośmiu filiach ( w Ołdrzychowicach Kłodzkich, Krosnowicach, Wojborzu, Bierkowicach, Żelaźnie, Szalejowie Górnym, Jaszkowej Górnej, Starym Wielisławiu i Wojciechowicach). W ramach działalności edukacyjnej z wykorzystaniem internetu zrealizowano następując
 • Mariola Huzar, własne 01.09.2011
  Regulamin biblioteki.Statut biblioteki.Ustawa o bibliotekach.Rejestr Instytucji Kultury.Regulamin wynagradzania.Budżet biblioteki na rok 2011.
 • Mariola Huzar, własne 10.08.2011
  Historia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich sięga 1955 roku. W wyniku  reformy administracyjnej w 1954 roku gminy podzielone zostały na gromady, a  biblioteki organizowano w siedzibach nowo utworzonych Gromadzkich Rad Narodowych.Konsekwencją utworzenia Gromadzkiej Rady Narodowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich było powstanie 1 czerwca 1955 r. Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Ołdrzychowicach Kłodzkich.Gromadzka Rada Narodowa pełniła nadzór administracyjny nad placówką, natomia