• Mariola Huzar, własne 28.09.2011
  Biblioteki publiczne powiatu kłodzkiego – zestawienie statystyczne – stan na 30 czerwca 2011 r.
 • Mariola Huzar, własne 13.09.2011
  NAGRODA SPECJALNA DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁODZKOKonkurs „Pomyszkuj w bibliotece – Tydzień z Internetem 2011” został rozstrzygnięty. Łącznie w okresie od 7 do 31 marca br. wpłynęło aż 359 zgłoszeń z relacjami ze spotkań w bibliotekach. Spośród nich wyłonionych zostało 6 laureatów nagród I, II i III stopnia oraz 100 laureatów, którym przyznane zostały nagrody specjalne, choć interesujących relacji było znacznie więcej. Oprócz inspirujących historii opisanych w relacjach i ciekawej formy przedstawieni
 • Mariola Huzar, własne 13.09.2011
  W październiku 2010 roku Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko przystąpiła do projektu Fundacji Orange "Akademia Orange - Program dla Bibliotek". Dzięki przyznanym środkom pokryto koszty dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w bibliotece głównej i jej ośmiu filiach ( w Ołdrzychowicach Kłodzkich, Krosnowicach, Wojborzu, Bierkowicach, Żelaźnie, Szalejowie Górnym, Jaszkowej Górnej, Starym Wielisławiu i Wojciechowicach). W ramach działalności edukacyjnej z wykorzystaniem internetu zrealizowano następując
 • Mariola Huzar, własne 01.09.2011
  Regulamin biblioteki.Statut biblioteki.Ustawa o bibliotekach.Rejestr Instytucji Kultury.Regulamin wynagradzania.Budżet biblioteki na rok 2011.