• Mariola Huzar, własne 29.11.2016
    Stypendia im. Grzegorza Ciechowskiego w gminie Kłodzko są formą pomocy dla uzdolnionej młodzieży i wsparciem ich zainteresowań. W dłuższej perspektywie mają one wpływ na rozwój kompetencji tych młodych osób, które niejednokrotnie są niezbędne na rynku pracy. Należą do nich m.in. znajomość języków obcych, umiejętności naukowe, czy doświadczenie i wiedza w obszarze sportu, muzyki, kultury… W roku szkolnym i akademickim 2016\2017 o stypendia ubiega się 13 osób. Każda z nich jest inna i każda z nich już „coś” o