• Mariola Huzar, źródło: własne 2015-12-15
      Wójt Gminy Kłodzko nagrodził stypendiami uzdolnioną młodzież ze szkół gimnazjalnych , ponadgimnazjalnych oraz wyższych. Docenionych zostało 13 osób. Program stypendialny powstał 16 lat temu, aby pomagać młodzieży z gminy Kłodzko. Nagradzane są osoby będące w trudnej sytuacji materialnej, zameldowane na stałe w gminie,  które osiągają bardzo dobre wyniki w nauce lub osiągają sukcesy w różnych dziedzinach.   Wójt Stanisław Longawa wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Zbigniewem Turem i Przewodniczącą Kapituły