Najlepsze biblioteki w regionach – pierwsza trójka
A A A
Mariola Huzar, własne 13.01.2021

10 grudnia 2020 roku ogłoszone zostały wyniki dziesiątego ogólnopolskiego Rankingu Bibliotek. Organizatorami rankingu jest Rzeczpospolita oraz Instytut Książki.


Na Dolnym Śląsku zwyciężyła Biblioteka Publiczna w Polanicy Zdroju. Na trzecim miejscu uplasowała się Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich. W tegorocznej edycji udział wzięło 835 bibliotek.


Ocenie podlegały między innymi:

*powierzchnia biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

* średnie zatrudnienie w placówce

*liczba godzin otwarcia biblioteki

* wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

*wielkość księgozbioru nabytego w ciągu dziesięciu lat, jako procent całego zbioru, i zakupione nowe książki

*dostępne dla czytelników tytuły prasowe

*dostęp do nowych mediów

*udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

*działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne czy literackie

*alternatywne form wypożyczania książek

*udostępnianie przez biblioteki ebooków

*udział biblioteki w wydarzeniach ogólnopolskich promujących czytelnictwo

*nagrody i wyróżnienia branżowe, jakie otrzymała biblioteka w 2019 r.


-Dla Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko jest to ogromne wyróżnienie. Dzięki przychylności władz gminy i Wójta Zbigniewa Tura nasza sieć biblioteczna ciągle się rozwija, remontuje, modernizuje i dostosowuje do obowiązujących standardów Certyfikatu+. Zaspakajamy potrzeby czytelnicze poprzez zakup nowości książkowych, bogatą ofertę stacjonarną i online oraz realizując różnorodne projekty.

W okresie pandemii wykorzystujemy różnorodne kanały dystrybucji, głównie przez sieć. Na nasze działania odpowiadają mieszkańcy całej Polski, co daje satysfakcję wszystkim bibliotekarzom – podkreśla Mariola Huzar, dyrektor Biblioteki.


Czekamy również na lepsze czasy, aby dokonać uroczystego otwarcia Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu po remoncie i przebudowie. Inwestycja kosztowała ponad 900 000,00 złotych, z czego blisko 500 000,00 złotych to dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.