• Mariola Huzar, własne 01.09.2011
    Regulamin biblioteki.Statut biblioteki.Ustawa o bibliotekach.Rejestr Instytucji Kultury.Regulamin wynagradzania.Budżet biblioteki na rok 2011.