MEDAL W DOWÓD UZNANIA
Mariola Huzar, źródło: własne 2013-05-20

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przyznał dla Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko MEDAL "W DOWÓD UZNANIA" za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Ceremonia wręczenia medalu miała miejsce w dniu 13 maja 2013 roku podczas Powiatowych Obchodów Dnia Bibliotekarza w Ząbkowicach Śląskich, w których w imieniu wójta Gminy Kłodzko pana Stanisława Longawy uczestniczyła pani Emilia Wład - kierownik referatu obsługi szkół Urzędu Gminy w Kłodzku.

Medal i okolicznościowy dyplom z rąk przewodniczącego Oddziału Kłodzkiego SBP pana Sławomira Drogosia odebrała pani Mariola Huzar - dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w asyście swoich bibliotekarzy: Stanisławy Wyspiańskiej-Skawiny, Magdaleny Beresteckiej i Moniki Fedak.

Tytuł "Bibliotekarza Powiatu Kłodzkiego i Ząbkowickiego" w tym roku otrzymała pani Bogumiła Płoskonka - bibliotekarz Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Bierkowicach.

List gratulacyjny z okazji jubileuszu 30 lat pracy w zawodzie bibliotekarza otrzymała pani Stanisława Wyspiańska - Skawina z Filii nr 1 BPGK w Krosnowicach.