• Mariola Huzar, źródło: własne 2012-10-31
  27 października w zimowej szacie pod Pomnikiem Pamięci Pomordowanych Polaków na Kresach II RP w Parku Strażackim w Kłodzku rozpoczęto 5 Kłodzkie Spotkanie Kresowian. Okolicznościowe słowo wygłosił Ks. Bolesław Stanisławiszyn z Parafii Żelazno. Wiele już rocznic minęło, bo czas w miejscu nie stoi. Że pamięć o Kresach zaginie, tego z nas nikt się już nie boi…   Władze Gminy Kłodzko, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich Ziemi Kłodzkiej, Kresowianie i ich rodziny złożyli okolicznośc
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2012-10-12
  Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Bibliotece Publicznej Gminy Kłodzko w Ołdrzychowicach Kłodzkich 1 października miało miejsce niecodzienne wydarzenie, na które licznie przybyli seniorzy i dzieci. Ponad 70 osób, w tym Wójt Gminy Kłodzko Stanisław Longawa, radni Halina Witos i Artur Prottung, Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich Tadeusz Szewczyk, dyrektorzy szkół podstawowych Barbara Piorun Czech z Żelazna i  Krzysztof Pindral z Ołdrzychowic Kłodzkich, przewodniczący Stowarzy
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2012-03-08
  Książka elektroniczna ma już 40 lat. Na półkach biblioteki centralnej w Ołdrzychowicach Kłodzkich pojawiła się jesienią 2011 roku. Czytelnicy sięgają po nią niezbyt często. Dlatego też przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji Tydzień E-książki 2012, która trwa od 4-10 marca.   Codziennie organizowane są spotkania z czytelnikami, w trakcie których wyświetlana jest multimedialna prezentacja autorstwa Anny Markowskiej. Jest to historia powstania książki, od jej narodzin w formie prototypu książek, czyli rzymski
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2012-02-10
  Czytelnicy Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko odwiedzili partnerską książnicę w Ludwikowicach Kłodzkich. Pani dyrektor Urszula Poźniak osobiście witała, gościła i dbała o to, aby młodzi czytelnicy poznali się poprzez zajęcia sportowe, literackie i artystyczne.   Najstarsze dziewczęta wkręciły się w siatkówkę, młodsi w czytelni wykazywali się wiedzą ze znajomości bajek i nie tylko. Bibliotekarka Kasia Nierychły tak to rozegrała, że nawet pani dyrektor Mariola Huzar buszowała w worku z niespodziankami.   D
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2011-11-18
  W pierwszym tygodniu listopada 2011 roku prowadzona była przez firmę TALEX z Poznania dostawa  i integracja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla dziesięciu bibliotek w Gminie Kłodzko. Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko w miesiącu czerwcu zakwalifikowała się do drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek jako biblioteka wiodąca. Aplikowała do programu wraz trzema bibliotekami partnerskimi w Ludwikowicach Kłodzkich, Radkowie i Lewinie Kłodzkim. Udział w projekcie ma na celu wzmocnienie roli bibliotek
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2011-09-28
  Biblioteki publiczne powiatu kłodzkiego – zestawienie statystyczne – stan na 30 czerwca 2011 r.  
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2011-09-13
  NAGRODA SPECJALNA DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁODZKO Konkurs „Pomyszkuj w bibliotece – Tydzień z Internetem 2011” został rozstrzygnięty. Łącznie w okresie od 7 do 31 marca br. wpłynęło aż 359 zgłoszeń z relacjami ze spotkań w bibliotekach. Spośród nich wyłonionych zostało 6 laureatów nagród I, II i III stopnia oraz 100 laureatów, którym przyznane zostały nagrody specjalne, choć interesujących relacji było znacznie więcej. Oprócz inspirujących historii opisanych w relacjach i ciekawej formy przedstawien
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2011-09-13
  W październiku 2010 roku Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko przystąpiła do projektu Fundacji Orange "Akademia Orange - Program dla Bibliotek". Dzięki przyznanym środkom pokryto koszty dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w bibliotece głównej i jej ośmiu filiach ( w Ołdrzychowicach Kłodzkich, Krosnowicach, Wojborzu, Bierkowicach, Żelaźnie, Szalejowie Górnym, Jaszkowej Górnej, Starym Wielisławiu i Wojciechowicach). W ramach działalności edukacyjnej z wykorzystaniem internetu zrealizowano następując
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2011-09-01
  Regulamin biblioteki. Statut biblioteki. Ustawa o bibliotekach. Rejestr Instytucji Kultury. Regulamin wynagradzania. Budżet biblioteki na rok 2011.
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2011-08-10
  Historia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich sięga 1955 roku. W wyniku  reformy administracyjnej w 1954 roku gminy podzielone zostały na gromady, a  biblioteki organizowano w siedzibach nowo utworzonych Gromadzkich Rad Narodowych. Konsekwencją utworzenia Gromadzkiej Rady Narodowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich było powstanie 1 czerwca 1955 r. Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Gromadzka Rada Narodowa pełniła nadzór administracyjny nad placówką, natom