• Mariola Huzar, własne 10.11.2011
    10 listopada w czytelni Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu radowało się serce. Zamiast przemówień i smutnego apelu był wspólny śpiew, radosne inscenizacje i słodkości przy herbatce. Biało-czerwone dziewczęta pod kierunkiem bibliotekarza Małgorzaty Kłonowskiej przygotowały wieczornicę słowno-muzyczną z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Tak jest tu od ośmiu lat, ale za każdym razem inaczej.  Dzisiaj wielka jest rocznica - jedenasty listopada!... Tym, co zmarli za Ojczyznę, hołd wdzięc
  • Mariola Huzar, własne 11.10.2011
    Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym mieszkańcom Gminy Kłodzko w drodze do i ze szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodka kultury, boiska sportowego, placu zabaw… - akcja „bezpieczny maluch na wsi” zawitała również do Wojborza.            W czasie pogadanek podejmowane są też tematy związane z zapewnieniem bezpośredniego nadzoru nad ruchem, szczególnie w miejscach, gdzie placówki szkolne położone są w pobliżu dróg. Prowadzone są działania profilaktyczno - edukacyjne propagujące świadome i bezpiecz
  • Mariola Huzar, własne 07.09.2011
    Filia w Wojborzu rozpoczęła działalność w lipcu 1957 roku., jako jednostka organizacyjna Gminy Bożków i w tej strukturze funkcjonowała do 1975 roku.  1 czerwca 1975r. w wyniku reformy administracyjnej została włączona w struktury organizacyjne Gminy Kłodzko. Wówczas biblioteka zajmowała trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni 90 m2; w jednym z nich znajdowała się czytelnia licząca 50 miejsc. Według stanu na dzień 31.12.1975r. liczba zarejestrowanych czytelników wynosiła 562 osoby; liczba wypożyczeń ogółem