Konfederacja Barska – jej historia i dzisiejsze znaczenie
Mariola Huzar, źródło: własne 2018-09-17

12 września 2018r. Bronisław MJ Kamiński z Kudowy Zdroju gościł w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku. Spotkanie autorskie z pisarzem, historykiem i publicystą zorganizowała Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich – Filia w Wojciechowicach w ramach współpracy partnerskiej.

 

Bronisław Kamiński jest członkiem Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie”. Napisał pięć książek:

„Życie nie starzeje się”

„Saga Kudowska”

„Wielkość dróg ku prawdzie”

„Kilkoro z nas”

„Kudowa - zdrój, miasto i ludzie”

 

Jest autorem kilkuset artykułów, kilku tablic pamiątkowych i pomników oraz budowniczym szpitala dla dzieci „Orlik” w Kudowie na Bukowinie. W książce „Kilkoro z nas” szczególnie polecamy rozdział pt. Matka Zofia i jej dzieci, jako przykład rodzin polskich, jakie zjechały na Ziemię Kłodzką po drugiej wojnie światowej.

 

Podczas spotkania z młodzieżą pan Kamiński przedstawił ciekawy wykład autorski pt. Konfederacja Barska – jej historia i dzisiejsze znaczenie”. Opowiedział o;  Echach Konfederacji Barskiej, Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Czynnikach rozkładu, Czasach Saskich i obniżeniu standardów, Księdzu Marku i świętach miłości kochanej Ojczyzny oraz Dziedzictwie Konfederacji Barskiej.

 

-  Dziedzictwo Konfederacji Barskiej znajdujemy w powstaniach narodowych – kościuszkowskim, listopadowym i styczniowym,  i w odzyskaniu niepodległości w 1918r.Wiara,że Polska jak Feniks z popiołów powstanie przeniknęła wszystkie warstwy narodu i jej ducha - w pieśniach, w  modlitwach, w literaturze i w nieustającym  podejmowaniu walki z  przeciwnikami o ogromnie przeważających siłach.  250 rocznica Konfederacji Barskiej przypadająca na rok 2018 staje się wielką okazją do przypomnienia jednej z najważniejszych lekcji naszego narodu, lepszemu przyjrzeniu się sobie i mądremu znajdowaniu nowych dróg. – podkreślał nasz gość.

 

Wykład bardzo pozytywnie oceniła nauczycielka historii pani Marlena Chrostowska, która z ogromną uwagą przysłuchiwała się wystąpieniu publicznemu.

 

Na pamiątkę spotkania autor podarował do szkolnej biblioteki dwie książki oraz obraz z wizerunkiem Ks. Marka, a na jego odwrocie podpisali się wszyscy uczniowie… Aby zostało coś dla potomnych…

 

Dochód ze spotkania autor przekaże na wsparcie działalności kulturalnej na dawnych Kresach Wschodnich. Piękny cel!!!