Stwórzmy razem kalendarz literacki na rok 2021
A A A
Mariola Huzar, własne 12.02.2021

Serdecznie zapraszamy do przesyłania do 28 lutego prac plastycznych inspirowanych książką.

Regulamin konkursu na wykonanie kalendarza ściennego 2021 inspirowanego książką


Adresaci konkursu

Czytelnicy bibliotek w każdym wieku;

Organizator konkursu

Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko

w Bierkowicach;

Cele konkursu

Promocja czytelnictwa;

Popularyzacja książek;

Rozwijanie uzdolnień artystycznych;

Zagospodarowanie czasu wolnego;

Opis konkursu

Kalendarz ścienny 2021 inspirowany ulubioną książką będzie składał się z 12 miesięcy i okładki, czyli 13 dowolnych tytułów tematycznie dobranych do czterech pór roku;

1 krok: zgłoszenie swojego udziału poprzez wysłanie wiadomości na Konto Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko na Facebooku;

2 krok: pobranie od Organizatora wolnego miesiąca lub okładki;

3 krok: wykonanie pracy formatu A3 na kartce z bloku technicznego dowolną techniką płaską inspirowaną ulubioną książką;

4 krok: dostarczenie oryginału pracy na adres Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, ulica Kłodzko 20 lub do dowolnej biblioteki na terenie Gminy Kłodzko;

5 krok: powiadomienie Organizatora poprzez konto na Facebooku o miejscu przekazania swojej pracy;

Termin wykonania pracy i jej opis

Do dnia 28 lutego 2021r.

Na stronie głównej w prawym dolnym roku podajemy imię i nazwisko autora pracy (lub inicjały) wraz z miejscowością zamieszkania

Pomocnik

Warsztat filmowy pod linkiem  https://www.youtube.com/watch?v=UeKZNaj9quo

Ekspozycja kalendarza

Prace przechodzą na własność Organizatora;

Wystawa w Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Bierkowicach przez cały rok kalendarzowy;

Nagrody

Komisja konkursowa przyzna dyplomy             i nagrody rzeczowe dostosowane do wieku za 1-3 miejsca, jedno wyróżnienie, a dla pozostałych uczestników drobne upominki;

Postanowienia końcowe

W przypadku braku 13 prac konkursowych, termin konkursu zostanie przedłużony;