• Mariola Huzar, źródło: własne 2011-09-09
    Serdecznie podziękowania za pomoć...
  • Mariola Huzar, źródło: własne 2011-09-07
    Działalność Filii  datuje się od 1955 roku. W roku 1975 w wyniku reformy administracyjnej została przemianowana na Gminną Bibliotekę Publiczną i merytorycznie związana była z Miejską Biblioteką Publiczną w Kłodzku. W 1978 roku uzyskała statut Biblioteki Centralnej koordynującej działalność ośmiu filii na terenie Gminy Kłodzko. Znajdowały się one w następujących miejscowościach: Bierkowicach, Krosnowicach, Ołdrzychowicach Kłodzkich, Starym Wielisławiu, Szalejowie Górnym, Wojborzu, Wojciechowicach i Żelaznie.