Dłonie są krajobrazem serca
Mariola Huzar, źródło: własne 2020-07-13

Z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Filia nr 1 Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Krosnowicach przygotowała wystawę poświęconą Ojcu Świętemu. Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne, prócz wystawy stacjonarnej przygotowana została wystawa w formie online, którą można obejrzeć TU

 

Celem wystawy jest przypomnienie postaci, która wpłynęła na bieg historii naszego kraju, chrześcijańsko-żydowskie pojednanie, do dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego.

 

"Dłonie są krajobrazem serca. Dłonie pękają nieraz jak wąwozy, którymi się toczy nieokreślony żywioł. Te same dłonie, które człowiek wówczas dopiero otwiera, gdy nasycone są trudem – i widzi, że przez niego jednego inni ludzie spokojni już idą." Jan Paweł II

 

Wystawa składa się z kilkudziesięciu różnych ekspozycji, na których wykorzystano relacje prasowe wydarzeń, fotografie, książki i opisy z różnych źródeł, a także ze zbiorów prywatnych. Poniżej skrócona biografia…

 

Jan Paweł II (wł. Karol Wojtyła), urodzony 18 maja 1920 roku, zmarły 2 kwietnia 2005, polski duchowny, poeta, arcybiskup, kardynał, od 16 października 1978 do 2 kwietnia 2005 roku papież. Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach, w dzieciństwie chętnie uprawiał sport, często grał

w piłkę nożną, jeździł na nartach, lubił wycieczki krajoznawcze. Już w tamtym okresie przyszłego papieża cechowała silna wiara, w kościele parafialnym z oddaniem pełnił obowiązki ministranta. Wojtyła naukę rozpoczął w gimnazjum w Wadowicach, w 1938 roku podjął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie wykazywał się dużą aktywnością – brał udział w spotkaniach literackich, uczestniczył w przygotowaniach spektakli, pisał pierwsze utwory poetyckie. W 1942 roku Wojtyła postanowił studiować teologię w tajnym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie. W 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Kolejne lata w życiorysie Karola Wojtyły to już okres intensywnej pracy teologicznej, współpracy z katolickimi czasopismami (m.in. „Tygodnikiem Powszechnym”) oraz wspinania się na kolejne szczeble w kościelnej hierarchii. W 1958 został mianowany biskupem, w 1963 arcybiskupem, a w 1967 otrzymał nominację kardynalską. Po śmierci Jana Pawła I w 1978 roku drugie konklawe wybrało Karola Wojtyłę na nowego papieża. Polak przyjął imię Jana Pawła II, a jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był jednym z najdłuższych w historii. Polski papież miał również duży wpływ na zmiany, które zaszły w tym czasie w Europie, m.in. upadek komunizmu. W 1981 roku doszło do zamachu na Jana Pawła II, papież cudem uniknął śmierci od kuli zawodowego zabójcy, Ali Agcy. Polski papież znany był jako wielki zwolennik ekumenizmu i pielgrzym – odbył 104 pielgrzymki (odwiedzając 134 kraje na całym świecie), w tym aż 8 do Polski. Jego biografia często stawiana jest za wzór chrześcijańskiej postawy wobec świata i drugiego człowieka, Wojtyła był niezwykle wysoko cenionym autorytetem moralnym.

 

Biografie, wspomnienia i twórczość Jana Pawła II cieszą się wciąż dużym zainteresowaniem wśród czytelników. W naszych zbiorach posiadamy wiele tytułów o życiu i nauczaniu Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Zapraszamy do Filii nr 1 w Krosnowicach, książki czekają... my również...