Jaszkowa Górna : Zapraszamy do nas
Mariola Huzar, źródło: własne 2011-09-07

Działalność Filii  datuje się od 1955 roku. W roku 1975 w wyniku reformy administracyjnej została przemianowana na Gminną Bibliotekę Publiczną i merytorycznie związana była z Miejską Biblioteką Publiczną w Kłodzku. W 1978 roku uzyskała statut Biblioteki Centralnej koordynującej działalność ośmiu filii na terenie Gminy Kłodzko. Znajdowały się one w następujących miejscowościach: Bierkowicach, Krosnowicach, Ołdrzychowicach Kłodzkich, Starym Wielisławiu, Szalejowie Górnym, Wojborzu, Wojciechowicach i Żelaznie. Działały wówczas cztery punkty biblioteczne: Jaszkowa Dolna,  Podzamek, Droszków, Kolonia Gaj. Po zmianach organizacyjnych nastąpiła również zmiana lokalu. W roku 1981 Biblioteka została przeniesiona do Domu Ludowego. W 2005 roku Biblioteka w ramach programu IKONKA otrzymała 3 zestawy komputerowe z stałym dostępem do Internetu.

Poza działalnością informacyjną Biblioteka prowadzi szeroką współpracę ze Szkołą Podstawową w Jaszkowej Górnej i świetlicą znajdująca się w Domu Ludowym. W zakresie upowszechniania czytelnictwa biblioteka stosuje szereg form pracy z czytelnikiem. Do atrakcyjniejszych form należą organizowane z dużym powodzeniem lekcje biblioteczne w ramach przysposobienia czytelniczego, konkursy czytelnicze i rysunkowe, wieczorki poetyckie dla dzieci i młodzieży, pogadanki, wystawki okolicznościowe oraz przeglądy nowości czytelniczych. Filia w Jaszkowej Górnej w 2001 roku została laureatem Nagrody Ministra Kultury w uznaniu zasług na polu rozwijania kultury czytelniczej dzieci i młodzieży. W tym samym roku biblioteka otrzymała nominację do Nagrody Roku Gminy Kłodzko „Ranunculus  Penicillatus” w kategorii  „najlepsza placówka upowszechniania kultury.” W roku 2010 siedzibą Filii staje się budynek po byłej Szkole Podstawowej wraz z  otoczeniem zielonym. Po gruntownym remoncie w 2010 roku biblioteka zostaje wyremontowana ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura Bibliotek”. Od 1 stycznia 2011 roku biblioteka posiada znakomite warunki do prowadzenia działalności edukacyjnej, czytelniczej i kulturalnej. Prowadzi też agencję pocztową.

 

WIEŚ UZYSKUJE TYTUŁ NAJPIĘKNIEJSZEJ WSI DOLNOŚLĄSKIEJ 2010. W budynku od 1 września 2011 roku funkcjonuje Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko.