Już od maja o finansach w bibliotece - zapraszamy!
Mariola Huzar, źródło: własne 2014-05-08

 

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko bierze udział w projekcie „O finansach … w bibliotece”. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego, a jego założenia wpisują się w cele Programu Rozwoju Bibliotek. Już w maju zapraszamy wszystkich zainteresowanych na cykl spotkań poświęconych nauce obsługi konta bankowego przez Internet oraz zagadnieniom związanym z bezpiecznym, świadomym korzystaniem z usług finansowych. Kurs e-learningowy prowadzony będzie w bibliotece w Starym Wielisławiu przez przeszkolonych bibliotekarzy, panie Agatę Maślankę i Magdalenę Piotrowską Wojtycę.

Cele projektu:
Zwiększenie u osób starszych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości elektronicznej.
Wzmocnienie zdolności bibliotekarzy z bibliotek publicznych do zwiększania umiejętności korzystania z usług finansowych wśród osób starszych, mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach.

Dlaczego projekt jest ważny?
Ponieważ ma szansę przyczynić się do zmniejszenia wykluczenia finansowego osób starszych z terenów wiejskich i małych miast. Ta forma wykluczenia wyraża się między innymi poprzez brak dostępu lub utrudnienie w korzystaniu z podstawowych usług finansowych, takich jak posiadanie konta osobistego w banku, którego według różnych badań nie posiada ok. 22% - 31% dorosłych Polaków.
Wykluczenie finansowe, poza czynnikami demograficznymi jest także spowodowane czynnikami psychologicznymi, do których należy brak zaufania do instytucji finansowych, w tym do banków, oraz obawa przed nowymi technologiami. Do tego dochodzi brak podstawowej wiedzy ekonomicznej i niedostateczne kompetencje, potrzebne do korzystania z usług bankowych, w tym z bankowości elektronicznej. 38% Polaków  powyżej 60 roku życia badanych nie ufa nikomu w kwestii oszczędzania - częściej są to osoby starsze i z gospodarstw o niższych dochodach.

Dlaczego biblioteki?

Biblioteki mają doświadczenie w przekazywaniu wiedzy i rozwijaniu kompetencji, w tym cyfrowych kompetencji seniorów, oraz są obdarzane przez nich zaufaniem.
Biblioteki są postrzegane przez społeczeństwo jako miejsca bezpieczne, nieprowadzące działalności o charakterze komercyjnym, a bibliotekarze jako osoby cieszą się zaufaniem społecznym. Są to cechy z jednej strony deficytowe w polskiej przestrzeni społecznej, z drugiej zaś predestynujące biblioteki i bibliotekarzy do udzielania porad w tak wrażliwych sprawach jak poruszanie się po Internecie, czy tym bardziej korzystanie z usług finansowych. Ponadto bibliotekarze - grupa zawodowa o dość wysokim średnim wieku (ponad 40 lat) - łatwo nawiązują kontakt z seniorami. Seniorzy nie mają zaufania do świata wirtualnego, natomiast mają do bibliotek i bibliotekarek/bibliotekarzy.

Odbiorcy projektu:
Osoby dorosłe w wieku 50+ („młodsi seniorzy” i seniorzy), którzy w bibliotekach publicznych (placówki gminne i ich filie) będą uczestniczyć w cyklu 5 spotkań poświęconych wybranym usługom finansowym. Już dziś zadzwoń i zapisz się na pierwsze spotkanie, które odbędzie się w dniu 13 maja 2014r. o godzinie 10.00. Każdy z uczestników kursu otrzyma certyfikat jego ukończenia.

Kontakt: Filia w Starym Wielisławiu tel. 74 8682735