Kompetencje cyfrowe - nowe możliwości
Mariola Huzar, źródło: własne 2017-10-23

Od 4 września 2017 roku, w Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu realizowane są szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych. Zajęcia prowadzi firma zewnętrzna Profil-IT Grzegorz Rosiński z Garwolina. Zainteresowani nie ponoszą żadnych kosztów. Atmosfera miła i sympatyczna.

 

Działanie realizowane jest w zakresie projektu „Nowe możliwości” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.

 

Osoba kontaktowa dla nowych zainteresowanych: Grzegorz Rosiński tel. komórkowy 602309190