Listopadowe Liście Adamajtisa 2018 - Start!!!
Mariola Huzar, źródło: własne 2018-10-17

LISTOPADOWE PREZENTACJE LITERACKIE 2018

7. MIĘDZYGMINNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ SBP

O LISTOPADOWY LIŚĆ ADAMAJTISA

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY KŁODZKO

Boguszyn, 14 listopada 2018

Regulamin konkursu

 

I.          Organizatorzy: Wójt Gminy Kłodzko, Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich oraz Oddział Kłodzki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

II.        Cele konkursu:

 

1.       Uczczenie 100-tnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

2.       Pielęgnowanie postaw patriotycznych

3.       Upowszechnienie kultury języka wśród społeczności lokalnej

4.       Popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury

5.       Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną

6.       Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień i talentów

 

 

III.      Czas i miejsce konkursu:

 

14 listopada 2018r. (środa)

Hotel METROVIEW w Boguszynie

  9.30 – uczniowie szkół podstawowych – klasy 1 do 3 (liczba miejsc 20)

10.30 – uczniowie szkół podstawowych – klasy 4 do 6 (liczba miejsc 20)

11.30 – przedszkolaki plus „0”(liczba miejsc 20)

12.30 – młodzież gimnazjalna (liczba miejsc 20)

13.30 – osoby niepełnosprawne intelektualnie w każdym wieku (liczba miejsc 20)

 

 

 

IV.  Warunki regulaminowe:

 

1.       Łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 4 minut dla  jednej osoby

2.       Przy doborze repertuaru należy uwzględnić następujące kryteria:

a.        wartości literackie, artystyczne i wychowawcze utworu,

b.        zgodność z tematyką edycji konkursu

c.         dopuszczalne są własne utwory

3.       Podczas przygotowań należy zwracać uwagę na:

a.        zrozumienie treści utworu,

b.        naturalność wypowiedzi,

c.         poprawność dykcji,

d.        prawidłową interpretację, w której dopuszczalny jest uzasadniony gest sceniczny i elementy ruchu

 

V.       Kryteria ocen:

1.       Jury oceniać będzie prezentacje według następujących kryteriów:

-   dobór repertuaru,

-   kultura słowa,

-   interpretacja utworu,

-   ogólny wyraz artystyczny

-   okolicznościowy ubiór uczestnika

 

VI.      Sprawy organizacyjne:

1.       Zgłoszenia tylko i wyłącznie w formie elektronicznej na; www.bibliotekagmina.klodzko.pl, koncie Biblioteki na Facebooku lub evenea.pl do wyczerpania limitów miejsc, a także za pośrednictwem bibliotek w Ołdrzychowicach Kłodzkich, Bierkowicach, Jaszkowej Górnej, Krosnowicach, Starym Wielisławiu, Szalejowie Górnym, Wojborzu, Wojciechowicach i Żelaźnie

2.       Wręczenie nagród w pięciu kategoriach wiekowych 1-3 miejsca oraz 1 wyróżnienie: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna, osoby niepełnosprawne intelektualnie

oraz w każdej kategorii LISTOPADOWY LIŚĆ ADAMAJTISA 2017

Drobne upominki dla pozostałych uczestników

3.       Dojazd we własnym zakresie

4.       Osoba kontaktowa: Mariola Huzar tel. 74\8689207 lub na adres mailowy dyrektor.gbp@gmina.klodzko.pl

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nadesłanie zgłoszeń oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu

 

Zachęcamy do przygotowania utworów mniej znanych oraz wierszy lokalnych poetów.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY