Moja niezgoda na niesprawiedliwość świata
Mariola Huzar, źródło: własne 2019-04-29

W ramach cyklu „III Podróż z książką po ziemi kłodzkiej - Literacki Dolny Śląsk” w bibliotece Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku odbyło się spotkanie z poetą Maciejem Bobulą (mieszkańcem Szalejowa Górnego). Zaprezentował on młodzieży swój debiutancki tomik pt.: "Wsie, animalia, miscellanea".

 

nowy Korbut a serce w bojlerze

 

nowy korbut a serce w bojlerze.

dokąd leziesz? – pytają mnie

chłopcy z mojej wsi.

ja piszę reportaże o stanie polskiej wsi,

o stanie czeskiej wsi,

gdzie łażą czeskie psy.

nowy korbut a serce w pegieerze,

bibliografia polskiej wsi.

ciepło w kozie i w bojlerze,

Szalejowie – wybacz mi,

kastorze i polluksie – psy,

wybaczcie mi.

gdy pisałem reportaże,

bibliografię polskiej wsi,

na śmierć w niej zapomniałem

uwiecznić moje ćmy,

z wielisławia wielkie ćmy,

ze ścinawki piękne ćmy.

 

Kim jest Maciej Bobula?

Prozaik, poeta, nauczyciel, socjalista. Autor noweli Dunkelheit w zbiorze wydanym przez Korporację Ha!art Bękarty Wołgi. Klechdy miejskie. Prócz tego autor opowiadań i felietonów w czasopiśmie Ha!art, opowiadań w zinach literackich (np. „Warchlaki”) i zbiorze Pisanie Nowej Rudy. Wiersze publikował w Odrze i Wakacie, a artykuły naukowe w Ekranach i Studiach Filmoznawczych.

 

Debiutował książką poetycką WSIE, ANIMALIA, MISCELLANEA (Fundacja Duży Format, Warszawa 2018) - nagroda główna w 6 Ogólnopolskim Konkursie na Tomik Wierszy Duży Format, kategoria przed debiutem. Laureat plebiscytu publiczności Warto 2019.

 

-Twórca jest przykładem poety młodego pokolenia, który dotyka w swojej twórczości rzeczywistość taką, jaką jest… Pełną niesprawiedliwości, na którą nie daje zgody. Tworzy poetyckie reportaże o stanie polskiej wsi, która nie jest krainą radosną i kolorową… Podkreśla jej wady i słabe strony, które w większości stały się za przyczyną czynnika ludzkiego… - stwierdza Mariola Huzar, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko (organizatorka spotkania).

 

Młodzież miała wiele pytań do młodego poety, który swoją autentycznością wywarł pozytywne wrażenie na swoich odbiorcach. Autor roztacza wokół siebie jakąś aurę tajemnicy, którą chce się odkrywać… Ciąg dalszy nastąpi!

 

Spotkanie w formie kameralnej rozmowy poprowadziła pani Klaudia Lutosławska-Nowak z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dziękujemy!