Nominat Jaskra dla biblioteki w Wojborzu
Mariola Huzar, źródło: Foto: Zygmunt Byrski, Gmina Kłodzko 2017-05-31

22 maja, w restauracji Hotelu Metro w Boguszynie odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród Roku Gminy Kłodzko „Ranunculus Penicillatus” za rok 2016, na którą przybyło wielu znakomitych gości.

 

Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko z Wojborza ubiegała się o statuetkę Jaskra w kategorii „Najlepsza działalność edukacyjna-kulturalna-NGO”, w której startowali również Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Jaskier z Ołdrzychowic Kłodzkich oraz Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „KS Stary Wielisław”.

 

Statuetkę Jaskra otrzymało Stowarzyszenie Jaskier. Serdecznie gratulujemy! Biblioteka w Wojborzu otrzymała nominat z rąk Wójta Gminy Kłodzko Stanisława Longawy, który odebrała Małgorzata Kłonowska.

 

W roku 2017 biblioteka w Wojborzu obchodzi swój okrągły jubileusz, 60 lat funkcjonowania. Pracownik Małgorzata Kłonowska jest zatrudniona na stanowisku bibliotekarskim (starszy bibliotekarz) od 12 lipca 1985 roku. Posiada tytuł Bibliotekarza Roku Powiatu Kłodzkiego.

 

Biblioteka realizuje szereg różnorodnych działań w zakresie upowszechniania czytelnictwa i kultury w środowisku lokalnym. Do stałych i cyklicznych działań należą między innymi:

*organizowane od kilkunastu lat koncerty kolęd i pastorałek z udziałem tutejszego Chóru parafialnego

*warsztaty artystyczne dla dzieci młodszych i starszych we współpracy z miejscowym Zespołem Szkół

*obchody Światowego Dnia Poezji (od 7 lat), podczas których promowani są lokalni twórcy słowa pisanego z terenu gminy Kłodzko (Krystyna Radomska, Emeryk Drozdowski i Mateusz Brodziak z Wojborza, Lilianna Figurska , Irena Nachorna i Grażyna Sobczak z Krosnowic, Jadwiga Łazarowicz ze Starego Wielisławia, Janina Dec z Żelazna, Zofia Czajka z Bierkowic)

*wieczornice z Andersenem, cieszące się ogromnym zainteresowaniem, w których uczestniczą dzieci wraz z rodzicami

*lekcje śpiewania pieśni patriotycznych (od 19 lat), z udziałem dzieci, młodzieży oraz seniorów

*słynne od kilku lat nocne Turnieje scrabble, z udziałem mieszkańców Wojborza i okolicznych wsi

*„Cała Polska Czyta Dzieciom” w ramach ogólnopolskiej akcji czytelniczej

*wakacyjna strefa różnorodności w bajecznych kącikach dziecka

*spotkania autorskie z pisarzami, artystami  i podróżnikami (Paweł Wakuła, Leszek Brągiel, Łada Ponikowska, Marta Zilbert, Paweł Korab)

*Bożonarodzeniowe zderzenia z książką, kulturą i tradycjami

 

Biblioteka była i jest aktywna podczas realizacji projektów i programów z udziałem środków zewnętrznych:

„Polsko-Czeskie podróże po literaturze”

„Program rozwoju bibliotek”

„Bajeczne animacje kulturalne”

„Euroregionalne spotkania obywatelskie”

„Festiwal książką malowany”

„Przystanki kultury z książką”

 

Dane statystyczne za rok 2016:

 

Stan księgozbioru

11 520 woluminów

Liczba czytelników

365

Punkt biblioteczny

1 w Wilczej

Odwiedziny w bibliotece w ciągu roku

3 060

Wypożyczenia na zewnątrz książek                  i czasopism

6 720

Wypożyczenia książek i czasopism na miejscu

977

Imprezy organizowane przez bibliotekę dla użytkowników

24, 231 uczestników

Szkolenia biblioteczne użytkowników

15 godzin, 129 uczestników

 

Wszystkiego najlepszego na kolejne 60 lat życzą koleżanki i koledzy z Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko!!!