Rozważania o Bitwie Warszawskiej w Szalejowie Górnym
Mariola Huzar, źródło: własne 2020-03-23

W minionym roku, polscy parlamentarzyści ustanowili patronaty na rok 2020. Izba podjęła m.in. uchwałę ustanawiającą 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej, decydującego starcia wojny polsko-bolszewickiej. W tekście dokumentu podkreślono, że „bohaterskie Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, wspieranym m.in. przez szefa sztabu generalnego – generała Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, obroniło niepodległość Polski. Zwycięstwo przekreśliło też plany rozszerzenia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią”. Brytyjski polityk, dyplomata i pisarz Edgar Vincent wicehrabia D'Abergnon uznał Bitwę Warszawską za 18. przełomową bitwę w dziejach świata. Dzięki zwycięstwu Polaków rewolucja komunistyczna nie rozprzestrzeniła się na południową i zachodnią Europę.

 

W dniu 9 marca 2020 roku w Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzki w Szalejowie Górnym, uczniowie klas siódmych miejscowej szkoły podstawowej mogli wysłuchać wykładu autorskiego na temat historycznego znaczenia Bitwy Warszawskiej 1920. Wykład przygotował i wygłosił Bronisław MJ Kamiński z Kudowy Zdroju.

 

Pan Bronisław jest autorem wielu prac naukowych, historycznych, filozoficznych, a także ekonomicznych. Pisze przystępną prozą. Ma w swoim dorobku autorskie książki. Niektóre Jego teksty przeszły do kanonów literatury dolnośląskiej: „Doktor Becker”, „Matka Zofia i jej dzieci”, czy też „Saga Kudowska”.

 

Podczas wykładu autorskiego kilkakrotnie podkreślał, za każdym razem w inny sposób, że Bitwa Warszawska wykazała, że mimo 123 lat utraty niepodległości, życia społeczeństwa polskiego w trzech oddzielnych organizmach (państwowych, prawnych i kulturowych) – siły jednoczące naród polski do bycia razem przeważyły nad wszelkimi podziałami i stały się źródłem wielkiej mocy w odparciu  potężnego najazdu bolszewickiego. Bycie razem i wierność Ojczyźnie jest podstawą  niepodległości politycznej i materialno-rozwojowej.

 

Nie zabrakło również nawiązania do przyczyn rozbiorów Polski i powstań niepodległościowych. W końcu XIX wieku pojawiają się w Europie idee socjalistyczne i słabnie idea niepodległości. W takiej atmosferze słabnącego zaangażowania patriotycznego  pojawia się działalność niepodległościowa Józefa Piłsudskiego i Legionów.  Ożywienie niepodległościowe w czasie I wojny światowej, pokój wersalski i  walka o granice.

 

Opowiadał o  wycofywaniu się wojsk niemieckich w frontu wschodniego, rewolucji w Rosji, rewolucji w Niemczech, ruchu socjalistycznym w Polsce i najazdach bolszewickich w 1919r. Była mowa też o sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, polskich siłach zbrojnych w porównaniu do bolszewickich zasobów militarnych.

 

Była też mała dyskusja na temat przebiegu wojny. Uczniowie pytali o strategię Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, o rolę Józefa Piłsudskiego, jak również plan strategiczny Bitwy Warszawskiej i jego realizację.

 

Jakie wartości miała Bitwa Warszawska, zwana „Cudem nad Wisłą”? Była prowadzona dla powstrzymania ekspansji bolszewizmu w Europie, dla umocnienia  morale narodu polskiego oraz jedności państwa. Wzrosło znaczenia Polski w świecie. Zapoczątkowała kolejne sukcesy Polaków. Zapewniła naszej Ojczyźnie pokój na prawie 20 lat.