• Mariola Huzar, źródło: własne 2013-09-12
    „Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. \cyt. www.prezydent.pl   W gminie Kłodzko, przyjeżdżając do Wojciechowic możn
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2013-08-16
    Celem zminimalizowania wszelkich zdarzeń, które dotykają najstarszych mieszkańców wsi kłodzkich ze strony oszustów i naciągaczy oraz zapobiegania podobnym sytuacjom w przyszłości na terenie Gminy Kłodzko od kilku miesięcy prowadzona jest kampania społeczna „Bezpieczny senior na wsi”. Jej bezpośrednimi organizatorami są Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko oraz Komenda Powiatowej Policji w Kłodzku. Natomiast  koordynatorkami są podkomisarz Dorota Jaworska i dyrektor BPGK Mariola Huzar.   W okresie tegoroczn
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2013-06-20
  Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko od kwietnia do lipca 2013 roku realizuje mikrogrant „Podaj dalej” prowadzony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, a skierowany do wszystkich bibliotek wiodących biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek. W środę 12 czerwca 2013 roku Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko zorganizowała trzecie już spotkanie ze swoimi bibliotekami partnerskimi z Radkowa, Ludwikowic Kłodzkich i Lewina Kłodzkiego – w sali Podhalanka w Krosnowicach. Spotkanie miało dwa cele i dwie gru
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2013-06-11
  Zmniejszenie liczby przestępstw popełnianych na osobach starszych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, to cele kampanii społecznej „bezpieczny SENIOR”, którą od stycznia wspólnie realizują Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko i Komenda Powiatowej Policji w Kłodzku.   Tym razem, podczas majowego spotkania edukowaliśmy mieszkańców Szalejowa Dolnego, o które zabiegała miejscowa pani sołtys Mariola Nakwasińska. Lekcję poprowadzili posterunkowy Filip Paszczyk oraz dyrektor BPGK Mariola Huzar. Aktywność seni
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2013-05-08
  Nie tak dawno, bo w kwietniu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku odwiedzili mieszkańców sołectwa Wojciechowice, w ramach realizowanej od stycznia br. w Gminie Kłodzko kampanii społecznej „Bezpieczny senior na wsi". Spotkanie zostało zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kłodzko przy współpracy z tutejszym kołem gospodyń wiejskich.   Na spotkanie wielopokoleniowe przybyło blisko trzydzieści osób, w tym miejscowy ks. proboszcz Janusz Garula. Tutejsza bibliotekarka Izabela Mucha upiekła
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2013-04-29
  W Bibliotece Publicznej Gminy Kłodzko w Jaszkowej Górnej od stycznia realizowany jest komputerowy kurs języka angielskiego dla dorosłych. Bezpłatny dostęp do kursu Biblioteka otrzymała dzięki udziałowi w projekcie „Angielski 123 w bibliotece”, który jest wspólnym przedsięwzięciem firmy Funmedia i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Zawarte w kursie multimedia kreują sytuacje komunikacyjne i uatrakcyjniają proces uczenia się, wprowadzając do niego elementy rozrywki. Użytkownik uczy się w najbardz
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2013-04-16
  Wieczorem, w piątek 12 kwietnia rozpoczęto piątą edycję imprezy czytelniczej Noc z Andersenem w Gminie Kłodzko. Tym razem w wydarzeniu udział wzięło około 150 osób z Polski i Czech, w tym ponad 70 dzieci z kilkunastu wsi kłodzkich.   ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA REPORTAŻU TELEWIZJI KŁODZKO - klikając na poniższy link http://www.tvklodzka.pl/site/telewizja/1/1/1/975/n.html   W rolę Andersena wcielił się właściciel pałacu w Żelaźnie pan Tytus Zarzycki. Imprezę otworzył Wójt Gminy Kłodzko pan Stanisław Longawa po
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2013-04-09
  Dzieci w Żelaźnie wyglądają wiosny, stęsknione za słoneczkiem i ciepłym wietrzykiem, zebrały się w bibliotece, aby poprosić panią Wiosnę o przybycie. Swoją prośbę ubarwiły kolorowymi rysunkami, tak oczekiwanej wiosny. Zachęcone dziś słonecznymi promieniami, chętnie wykonały prace. W czasie zajęć słuchały wierszy związanych z przyjściem wiosny, która schowała się gdzieś daleko za...? Brzechwa Jan (wiersze)Wiosenne porządkiWiosna w kwietniu zbudziła się z rana, Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, Lecz zajrza
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2013-04-03
  W dniu 20 marca 2013 roku w Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Starym Wielisławiu odbyło się wcześniej zapowiedziane na ambonie tutejszego Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej spotkanie „pierwszy krok w cyfrowy świat” w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem 2013”.       Adresatami spotkania było pokolenie 50+, które dotychczas nie miało żadnych doświadczeń z Internetem. Ich naborem osobiście zajęły się pani sołtys Marta Brogowska oraz młodszy bibliotekarz Magdalena Piotrowska-Wojtyc
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2013-03-25
  W ramach realizacji kampanii społecznej „bezpieczny senior na wsi” w Gminie Kłodzko służby mundurowe KPP w Kłodzku przeprowadziły trzecie z kolei spotkanie w bibliotece w Jaszkowej Górnej.   O celach kampanii opowiadała pani Mariola Huzar, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko, która na wstępie podkreśliła, iż obojętność wobec oszustów i przestępców to jednocześnie przyzwolenie na ich działalność.   W związku z nasilającymi się wciąż próbami wyłudzania pieniędzy od osób starszych na terenie powiatu