• Mariola Huzar, źródło: własne 2011-10-11
  Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym mieszkańcom Gminy Kłodzko w drodze do i ze szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodka kultury, boiska sportowego, placu zabaw… - akcja „bezpieczny maluch na wsi” zawitała również do Wojborza.             W czasie pogadanek podejmowane są też tematy związane z zapewnieniem bezpośredniego nadzoru nad ruchem, szczególnie w miejscach, gdzie placówki szkolne położone są w pobliżu dróg. Prowadzone są działania profilaktyczno - edukacyjne propagujące świadome i bezpiec
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2011-10-04
  Od najmłodszych lat należy wyrabiać w dzieciach nawyki prawidłowego chodzenia po drogach, tylko lewym poboczem ,,gęsiego”, a nie gromadą. Uczyć prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, pilnować, by nigdy nie bawiły się na drogach. Zamieszkujemy tereny wiejskie, dlatego też akcja „bezpieczny maluch na wsi” przyjechała tym razem do Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej, gdzie na zajęcia oczekiwały również przedszkolaki. Bardzo ciepło powitani zostali prelegenci w osobach nadkomisarz KPP Wioletty Martuszewski
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2011-09-27
  Akcja profilaktyczna „bezpieczny maluch na wsi” zawitała do tutejszej biblioteki 21 września w środę. Mówiono o bezpieczeństwie na drogach, o niebezpieczeństwach na jakie narażone są dzieci na wsi, o bezpieczeństwie pożarowym i medycznym. Na pouczające zajęcia przyjechali także goście z Kłodzkiego Domu Dziecka, Radny Powiatu Kłodzkiego Lubomir Danielczyk i pan Witek z Krosnowic na rowerze. Pokazał, jak wygląda bezpieczny rowerzysta. Dzielnicowy Emil Kowalski mówił o wychowaniu komunikacyjnym, podkreślając g
 • Magdalena Berestecka, źródło: własne 2011-09-26
    Biblioteka w Żelaźnie zaprasza młodzież i dzieci, chętnie widziani rodzice, do wspólnego pisania listów i robienia pamiątkowych kart, których odbiorcą będą dzieci z marzycielskiej poczty.   Jeśli  chcecie się  więcej dowiedzieć o przedsięwzięciu serdecznie zapraszam na stronę www.marzycielskapoczta.pl, bądź do naszej biblioteki w której uzyskasz informacje o zaproponowanej akcji. Marzycielska Poczta narodziła się pod koniec 2009 roku. Co jakiś czas zamieszczane są tam profile chorych dzieci z całej Polski
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2011-09-16
  Filia w Wojciechowicach powstała 7 lipca 1956 roku. Stan księgozbioru liczył 275 książek. Zarejestrowanych było 91 czytelników. Biblioteka mieściła się w budynku Domu Ludowego. W 2004 roku Filia BPGK została wyposażona w zestaw komputerowy wraz z dostępem do Internetu. Największą liczbę czytelników stanowi młodzież. Działalność biblioteki to nie tylko prowadzenie ewidencji książek i wypożyczeń lecz również popularyzowanie czytelnictwa wśród mieszkańców wsi. W bibliotece organizowane są  systematycznie temat
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2011-09-09
  Serdecznie podziękowania za pomoć...
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2011-09-07
  Filia nr 1 początki działalności datuje od 1949 roku. Posiadała pięć stałych punktów bibliotecznych w: Marcinowie, Żelaźnie, Romanowie i Starkowie. Początkowo księgozbiór liczył 2155 woluminów, z których korzystało 157 czytelników. Od roku 1974 placówka działała jako Biblioteka Publiczna Gminy Żelazno, a od 1978 roku jako Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko. Od 2003 roku placówka jest skomputeryzowana i posiada stały dostęp do Internetu. Biblioteka współpracuje z miejscowymi jednostkami i organizacjam
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2011-09-07
  Powstała w lutym 1955 roku. Biblioteka mieściła się początkowo w Szkole Podstawowej w Wielisławiu Nowym, ale z braku miejsca przeniesiono ją do Polanicy Zdroju. Następnie w kwietniu 1956 roku przeniesiona zostaje do budynku obok szkoły w Wielisławiu Nowym. W 1958 roku założona została Biblioteka Publiczna w Starym Wielisławiu. Obecnie Biblioteka ta stanowi Filię Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko. W Filii urządzane są konkursy czytelnicze, loterie książkowe, zajęcia ekologiczne. W okresie ferii zimowych i
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2011-09-07
  Placówka rozpoczęła działalność w 1957 roku. Stan księgozbioru wynosił 3386 woluminów, a liczba czytelników 252. W latach 1973- 1978  funkcjonowała jako Gminna Biblioteka Publiczna, a w latach następnych przemianowana została na Filię Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko.   Od roku 2000 Biblioteka mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Żelaźnie. W swojej działalności biblioteka wiele uwagi poświęca pracy z czytelnikiem. Przeprowadzane są  konkursy czytelnicze, zajęcia plastyczne dla dzieci. Systematyczni
 • Mariola Huzar, źródło: własne 2011-09-07
  Biblioteka została założona w roku 1955, której organizatorem była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kłodzku. Pierwszą siedzibę miała w  Szkole Podstawowej w Bierkowicach. W tym czasie księgozbiór liczył 1500 woluminów, a liczba czytelników wynosiła 324. Podlegało jej 6 punktów bibliotecznych. W roku 1975 wskutek reformy administracyjnej biblioteka stała się Filią Gminnej Biblioteki Publicznej.  Z dniem 12 maja 2000r. biblioteka została przeniesiona do budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w Bierkowicach. W maju 2