• Mariola Huzar, źródło: własne 2011-09-07
    Działalność Filii  datuje się od 1955 roku. W roku 1975 w wyniku reformy administracyjnej została przemianowana na Gminną Bibliotekę Publiczną i merytorycznie związana była z Miejską Biblioteką Publiczną w Kłodzku. W 1978 roku uzyskała statut Biblioteki Centralnej koordynującej działalność ośmiu filii na terenie Gminy Kłodzko. Znajdowały się one w następujących miejscowościach: Bierkowicach, Krosnowicach, Ołdrzychowicach Kłodzkich, Starym Wielisławiu, Szalejowie Górnym, Wojborzu, Wojciechowicach i Żelaznie.
  • Mariola Huzar, źródło: własne 2011-09-07
    Filia w Wojborzu rozpoczęła działalność w lipcu 1957 roku., jako jednostka organizacyjna Gminy Bożków i w tej strukturze funkcjonowała do 1975 roku.  1 czerwca 1975r. w wyniku reformy administracyjnej została włączona w struktury organizacyjne Gminy Kłodzko. Wówczas biblioteka zajmowała trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni 90 m2; w jednym z nich znajdowała się czytelnia licząca 50 miejsc. Według stanu na dzień 31.12.1975r. liczba zarejestrowanych czytelników wynosiła 562 osoby; liczba wypożyczeń ogółem
  • Mariola Huzar, źródło: własne 2011-09-07
    Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Szalejowie Górnym powstała w 1949 roku. Merytorycznie związana była z Gminną Biblioteką Publiczną w Polanicy Zdroju. W tym czasie księgozbiór liczył 1476 książek, czytelników było 176 i funkcjonowało 5 punktów bibliotecznych. Od 1951 roku placówka działała jako Gminna Biblioteka i merytorycznie podlegała Powiatowej Bibliotece w Kłodzku. Rok 1955 to  kolejna zmiana. W wyniku reformy administracyjnej w Szalejowie powstaje Gromadzka Biblioteka Publiczna. W roku 1973