• Mariola Huzar, własne 07.09.2011
  Filia nr 1 początki działalności datuje od 1949 roku. Posiadała pięć stałych punktów bibliotecznych w: Marcinowie, Żelaźnie, Romanowie i Starkowie. Początkowo księgozbiór liczył 2155 woluminów, z których korzystało 157 czytelników. Od roku 1974 placówka działała jako Biblioteka Publiczna Gminy Żelazno, a od 1978 roku jako Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko. Od 2003 roku placówka jest skomputeryzowana i posiada stały dostęp do Internetu. Biblioteka współpracuje z miejscowymi jednostkami i organizacjam
 • Mariola Huzar, własne 07.09.2011
  Powstała w lutym 1955 roku. Biblioteka mieściła się początkowo w Szkole Podstawowej w Wielisławiu Nowym, ale z braku miejsca przeniesiono ją do Polanicy Zdroju. Następnie w kwietniu 1956 roku przeniesiona zostaje do budynku obok szkoły w Wielisławiu Nowym. W 1958 roku założona została Biblioteka Publiczna w Starym Wielisławiu. Obecnie Biblioteka ta stanowi Filię Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko. W Filii urządzane są konkursy czytelnicze, loterie książkowe, zajęcia ekologiczne. W okresie ferii zimowych i
 • Mariola Huzar, własne 07.09.2011
  Placówka rozpoczęła działalność w 1957 roku. Stan księgozbioru wynosił 3386 woluminów, a liczba czytelników 252. W latach 1973- 1978  funkcjonowała jako Gminna Biblioteka Publiczna, a w latach następnych przemianowana została na Filię Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko.  Od roku 2000 Biblioteka mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Żelaźnie. W swojej działalności biblioteka wiele uwagi poświęca pracy z czytelnikiem. Przeprowadzane są  konkursy czytelnicze, zajęcia plastyczne dla dzieci. Systematycznie
 • Mariola Huzar, własne 07.09.2011
  Biblioteka została założona w roku 1955, której organizatorem była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kłodzku. Pierwszą siedzibę miała w  Szkole Podstawowej w Bierkowicach. W tym czasie księgozbiór liczył 1500 woluminów, a liczba czytelników wynosiła 324. Podlegało jej 6 punktów bibliotecznych. W roku 1975 wskutek reformy administracyjnej biblioteka stała się Filią Gminnej Biblioteki Publicznej.  Z dniem 12 maja 2000r. biblioteka została przeniesiona do budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w Bierkowicach. W maju 2
 • Mariola Huzar, własne 07.09.2011
  Działalność Filii  datuje się od 1955 roku. W roku 1975 w wyniku reformy administracyjnej została przemianowana na Gminną Bibliotekę Publiczną i merytorycznie związana była z Miejską Biblioteką Publiczną w Kłodzku. W 1978 roku uzyskała statut Biblioteki Centralnej koordynującej działalność ośmiu filii na terenie Gminy Kłodzko. Znajdowały się one w następujących miejscowościach: Bierkowicach, Krosnowicach, Ołdrzychowicach Kłodzkich, Starym Wielisławiu, Szalejowie Górnym, Wojborzu, Wojciechowicach i Żelaznie.
 • Mariola Huzar, własne 07.09.2011
  Filia w Wojborzu rozpoczęła działalność w lipcu 1957 roku., jako jednostka organizacyjna Gminy Bożków i w tej strukturze funkcjonowała do 1975 roku.  1 czerwca 1975r. w wyniku reformy administracyjnej została włączona w struktury organizacyjne Gminy Kłodzko. Wówczas biblioteka zajmowała trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni 90 m2; w jednym z nich znajdowała się czytelnia licząca 50 miejsc. Według stanu na dzień 31.12.1975r. liczba zarejestrowanych czytelników wynosiła 562 osoby; liczba wypożyczeń ogółem
 • Mariola Huzar, własne 07.09.2011
  Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Szalejowie Górnym powstała w 1949 roku. Merytorycznie związana była z Gminną Biblioteką Publiczną w Polanicy Zdroju. W tym czasie księgozbiór liczył 1476 książek, czytelników było 176 i funkcjonowało 5 punktów bibliotecznych. Od 1951 roku placówka działała jako Gminna Biblioteka i merytorycznie podlegała Powiatowej Bibliotece w Kłodzku. Rok 1955 to  kolejna zmiana. W wyniku reformy administracyjnej w Szalejowie powstaje Gromadzka Biblioteka Publiczna. W roku 1973