18. edycja naboru wniosków do stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego
Mariola Huzar, źródło: własne 2017-07-24

Wójt Gminy Kłodzko rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego na rok szkolny i akademicki 2017\2018. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: za wyniki w nauce i za osiągnięcia w różnych dziedzinach. Beneficjentami programu stypendialnego są uczniowie oraz studenci w trybie nauczania stacjonarnego w wieku od 13 do 24 lat.

 

Maksymalna kwota stypendium za 10 miesięcy roku szkolnego lub akademickiego wynosi 3 000,00 złotych.

Kompletne wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie od dnia 12 lipca do dnia 15 września 2017 roku w Urzędzie Gminy w Kłodzku (ulica Okrzei 8a).

 

Przypominamy, że rozstrzygające jest kryterium dochodowe nie przekraczające 45% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę na jednego członka rodziny (obowiązujące w danym roku kalendarzowym), czyli z kwoty 2 000,00 zł jest to 900,00 zł brutto.

 

Uprawnieni do wnioskowania o stypendium za osiągnięcia w różnych dziedzinach są: Radni Gminy Kłodzko, dyrektorzy instytucji kultury, organizacje pozarządowe, kluby sportowe i różnego rodzaju stowarzyszenia. Natomiast o stypendium za wyniki w nauce z wnioskiem występuje dyrektor szkoły lub dziekan uczelni.

 

Wszelkich informacji na temat stypendium udziela przewodnicząca kapituły stypendialnej pani Mariola Huzar (dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko): telefonicznie pod numerem 74 8689207 oraz w formie mailowej dyrektor.gbp@gmina.klodzko.pl

 

Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.gmina.klodzko.pl, zakładka Kultura – Stypendium Ciechowskiego, gdzie znajduje się regulamin programu stypendialnego wraz z wnioskiem do pobrania.


Regulamin i wniosek do pobrania