Mikołajkowe stypendia im. Grzegorza Ciechowskiego
Mariola Huzar, źródło: własne 2017-12-08

5 uczniów i studentów otrzymało stypendia im. Grzegorza Ciechowskiego za wyniki w nauce i osiągnięcia w różnych dziedzinach. Podczas uroczystego spotkania w dniu 6 grudnia stypendia wręczyli Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Zbigniew Tur, Zastępca Wójta Gminy Urszula Panterałka i Przewodnicząca Kapituły Stypendialnej Mariola Huzar.

 

- Kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać stypendium określa uchwała Rady Gminy Kłodzko z roku 2012. Za wyniki w nauce decydujące są kryterium dochodowe oraz średnia ocen na świadectwie lub w indeksie. Za osiągnięcia w różnych dziedzinach decydujące jest również kryterium dochodowe oraz osiągnięcia od szczebla powiatowego wzwyż – poinformowała podczas gali przewodnicząca kapituły stypendialnej

 

Tegoroczni laureaci stypendiów otrzymali jednorazowo 11 000,00 złotych. W tym gronie znaleźli się: Natalia Kurzela z Krosnowic (uprawia tenis stołowy), Tomasz Brusiński z Jaszkowej Dolnej (gra na akordeonie), Paulina Mazurkiewicz (ekonomia i finanse) i Paulina Kraj z Wojciechowic (za wyniki w nauce), Aleksandra Wiśniewska ze Starego Wielisławia (artystka malarstwa różnymi technikami). Stypendia wypłacane są przez dziesięć miesięcy roku szkolnego i akademickiego. Stypendium Spółki Omya w Romanowie z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich w wysokości 3 000,00 złotych otrzymał Tomasz Brusiński.

 

Ponadto trzy osoby otrzymały czeki finansowe o wartości 1 500,00 złotych (500,00 zł każdy) za uzyskane osiągnięcia artystyczne, wokalne i sportowe w roku 2017. Są to: Oliwia Łuszczyńska z Krosnowic, Daniel Burys z Szalejowa Górnego i Julia Kowalczyk z Wojborza.

 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele samorządu lokalnego, służb mundurowych, instytucji i firm, przyjaciele programu stypendialnego, rodziny stypendystów, dzieci i młodzież. Jak, co roku nie zabrakło współtwórcy programu pana Ryszarda Niebieszczańskiego - obecnie radnego powiatu kłodzkiego.

 

Poza procedurami, indywidualnie jednorazowe stypendia mikołajkowe w wysokości 200,00 złotych każde, dla wszystkich ośmiu osób ufundowali: Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko, Radni Teresa Biel-Lutosławska, Mariola Kozak i Łucja Mądro, Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszek Bobula, Skarbnik Gminy Kłodzko Bożena Rudy i Przewodnicząca kapituły stypendialnej.

 

Część artystyczną zapewnili wokalistka Oliwia Łuszczyńska, akordeonista Tomasz Brusiński oraz grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Krosnowicach. Ta ostatnia zaprezentowała na scenie legendę pt. „Diabelscy goście rycerza Stoimira”. Podczas występów Organizatorzy częstowali okolicznościowym tortem wypieczonym przez Koło Gospodyń Wiejskich „Kumy” z Krosnowic.

 

Tradycyjnie, na zakończenie gali stypendialnej wśród obecnych uczestników losowany był prezent od Wójta Gminy Kłodzko Stanisława Longawy. Nowoczesny tablet trafił do uczennicy Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku (tam odbywała się impreza) – Zuzanny Hes.

 

Wydarzeniu towarzyszyła akcja charytatywna „Jaskierek” oraz wystawa pokonkursowa „Kolorowa Fabryka Świętego Mikołaja”. Na konkurs wpłynęło 86 prac świątecznych, które wykonały przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych. Prace w postaci świątecznych dekoracji będzie można nabyć w Hotelu „Metro” w Boguszynie, za wolne datki od środy dnia 13 grudnia 2017 roku. Uzyskany dochód zostanie przekazany na konto stypendialne im. Grzegorza Ciechowskiego. Osoba kontaktowa: Mariola Huzar, tel. 74 8689207. Serdecznie zapraszamy!!!

 

Organizatorzy 18. Gali stypendialnej: Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko, Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko serdecznie dziękują wszystkim sponsorom nagród rzeczowych oraz maskotek ufundowanych dla uczestników Zlotu Św. Mikołajów, Gwiazdorów i Aniołków oraz laureatów konkursu „Kolorowa Fabryka Świętego Mikołaja”.

 

Okolicznościowe listy i gratulacje nadesłali:

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska

Dyrektor Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Pónocnoatlantyckiego Bogusław Wijatyk

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek

Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Bernadetta Tambor

 

Uroczystą galę stypendialną poprowadzili Justyna Bytnar z Biura Promocji Gminy Kłodzko oraz Mateusz Kubasiński z Młodzieżowej Rady Gminy Kłodzko