Ponad 10 000 zł na popularyzację internetu
A A A
Mariola Huzar, własne 27.08.2013

 

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko już czwarty rok z rzędu bierze udział w programie Fundacji Orange „Akademia Orange dla bibliotek”. Pozyskana w bieżącym roku dotacja w kwocie 10 833,46 złotych przeznaczona została na cele edukacyjne oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w bibliotece centralnej i jej 8 filiach w okresie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

 

Filia biblioteczna w Starym Wielisławiu stała się miejscem edukacji lokalnej społeczności. Od miesiąca marca w każdą środę Latarnicy Polski Cyfrowej prowadzą tu warsztaty komputerowe dla kilkunastoosobowej grupy seniorów. Pierwszy semestr już za nimi, a od września rozpoczynają zajęcia na drugim i przed nimi nowe wyzwania w nowych odsłonach.

 

Od stycznia do grudnia prowadzona jest kampania społeczna „bezpieczny senior” przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych oraz wsparciu Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. Dotychczas z tej oferty skorzystało siedem sołectw i blisko 150 osób.

 

Filia biblioteczna w Jaszkowej Górnej od stycznia realizuje interaktywny kurs angielskiego dla dorosłych w ramach projektu „Angielski 123 w bibliotece”. Jest to wspólne przedsięwzięcie firmy Funmedia i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Uczestnicy pracują przy mobilnych laptopach wyposażonych we wszystkie niezbędne urządzenia i dodatki.

 

W okresie ferii zimowych oraz na dzień dziecka we wszystkich 10 bibliotekach prowadzono projekt „Ferie z filmem w bibliotece” oraz „Filmowy dzień dziecka”. Akcje przygotowało Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty. Filmy pochodziły ze zbiorów edukacyjnych programu „jeden świat-kluby filmowe” oraz zasobów własnych programu „Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece”. W akcji udział wzięło ponad 200 osób w każdym wieku.

 

Biblioteka centralna w Ołdrzychowicach od kwietnia do lipca zorganizowała 4 spotkania partnerskie w ramach mikrograntu „podaj dalej”, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w których uczestniczyło 99 osób. Były to:  

1. warsztaty metodyczne skierowane do bibliotekarzy oraz nauczycieli szkolnych,  których celem było zdobycie wiedzy i umiejętności pisania scenariuszy lekcji bibliotecznych,

2. edukacja literacka i wymiana doświadczeń lokalnych twórców słowa pisanego w wieku 50+,

3. lekcja pokazowo-szkoleniowa dla bibliotekarzy z czterech gmin w temacie „bezpiecznego seniora, którą poprowadzili specjaliści Komendy Powiatowej Policji,

4. wirtualne spotkanie bibliotekarzy z czterech gmin z Latarnikiem Polski Cyfrowej nt. oferty edukacyjnej skierowanej do seniorów – za pomocą komunikatora chat na portalu społecznościowym facebook.

 

Przez cały rok wiele osób korzysta w bibliotekach z bezpłatnego dostępu do Internetu. Dorośli użytkownicy najczęściej odwiedzają strony internetowe z informacjami nt. profilaktyki zdrowotnej, przepisów kulinarnych, ofert pracy i ich osobistych pasji. Dzieci i młodzież korzystają z materiałów edukacyjnych, gier i muzyki oraz poszukują wiedzy do zadań domowych. Biorą udział w różnego rodzaju konkursach i zabawach.