Wójt Gminy Kłodzko otwiera nabór do programu stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego
A A A
Mariola Huzar, własne 06.07.2020
Szanowni Państwo!

Do 15 września 2020 roku trwa nabór wniosków do XXI. edycji programu stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego w gminie wiejskiej Kłodzko.

Program skierowany jest do uczniów i studentów w wieku 13-24 lat.

Jego celem jest wsparcie finansowe uzdolnionej młodzieży w formie dziesięciomiesięcznego stypendium finansowego za wyniki w nauce lub za osiągnięcia w różnych dziedzinach.

Decydującym jest kryterium dochodowe na jednego członka rodziny, które nie może przekroczyć 1 170,00 złotych brutto.

Z wnioskami o stypendium mogą wystąpić:
* za wyniki w nauce dziekan uczelni lub dyrektor szkoły
* za osiągnięcia w różnych dziedzinach Radni Gminy Kłodzko, dyrektorzy instytucji kultury, organizacje pozarządowe, kluby sportowe i stowarzyszenia.

Do pobrania:

Uwaga: ze względu na panującą epidemię oraz stosowanie rygorów sanitarnych, przed złożeniem dokumentów w Urzędzie Gminy Kłodzko, prosimy o sprawdzenie kompletności wniosku z przewodniczącą kapituły stypendialnej panią Mariolą Huzar, tel. 74 8689207. Wszelkie inne zapytania należy kierować również do przewodniczącej kapituły stypendialnej w formie telefonicznej lub mailowej dyrektor.gbp@gmina.klodzko.pl