Zakończono akcję "bezpieczny maluch na wsi"
Mariola Huzar, źródło: własne 2012-01-03

W grudniu 2011 roku zakończona została akcja prewencyjna „bezpieczny maluch na wsi” w Gminie Kłodzko. Przypomnijmy – jej organizatorami byli w imieniu Wójta Gminy Kłodzko Stanisława Longawy - Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko, Komendy Powiatowej Policji i Powiatowej, Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Akcja skierowana była do dzieci w wieku wczesnoszkolnym i objęła ponad 700 osób. Spotkania z ekspertami zostały zorganizowane w Ołdrzychowicach Kłodzkich, Krosnowicach, Szalejowie Górnym, Jaszkowej Dolnej, Bierkowicach, Starym Wielisławiu, Wojciechowicach, Wojborzu i Żelaźnie.

 

W niektórych przypadkach zaskakująca była bardzo dobra wiedza wśród dzieci w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz znajomość numerów alarmowych. Lektorami lekcji bibliotecznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego byli nadkomisarz Wioletta Martuszewska oraz dzielnicowy Emil Kowalski. W temacie ochrony przeciwpożarowej gminny komendant Ochotniczych Straży Pożarnych Marcin Olejnik. O pierwszej pomocy mówił ratownik medyczny Piotr Nieckarz. Koordynatorem projektu prewencyjnego, sfinansowanego przez PZU SA była Mariola Huzar – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko.

 

Podobne akcje będą kontynuowane. Już w lutym 2012 roku zainaugurowany zostanie program prewencyjny „bezpieczny senior na wsi”, skierowany do osób starszych, niezaradnych życiowo, zamieszkujących samotnie… Eksperci będą mówić o zagrożeniach na jakie mogą być narażeni, oraz sposobach ich unikania. Jednym z omawianych zagrożeń będą wyłudzenia pieniędzy przez osoby podające się przez telefon za członka rodziny osoby starszej np. za wnuczka lub siostrzeńca, pracowników opieki społecznej, firm telekomunikacyjnych, energetyki itp. oraz oszustwa przy sprzedaży bezpośredniej przez domokrążców lub osoby zaczepiające ludzi na ulicach i oferujące do sprzedaży różne towary po bardzo atrakcyjnej cenie. Zapisy na spotkania przyjmowane są we wszystkich bibliotekach na terenie Gminy Kłodzko.

 

WÓJT GMINY KŁODZKO STANISŁAW LONGAWA KIERUJE SERDECZNE PODZIĘKOWANIA NA RĘCE KOMENDANTA POWIATOWEJ POLICJI W KŁODZKU – MŁ. INSP. ANDRZEJA BASZTURY, KOMENDANTA POWIATOWEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KŁODZKU – ST. BRYG. JANA CHODOROWSKIEGO ORAZ DLA WSZYSTKICH BIBLIOTEKARZY ZA FACHOWE PRZEPROWADZENIE AKCJI PREWENCYJNEJ „BEZPIECZNY MALUCH NA WSI” W OKRESIE OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2011 ROKU NA TERENIE GMINY KŁODZKO.