• Mariola Huzar, własne 14.11.2012
  Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko po raz pierwszy zorganizowała Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej o „Listopadowy Liść Adamajtisa 2012” z okazji Święta Niepodległości. W konkursie udział wzięły 33 osoby w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna. Pielęgnowanie postaw patriotycznych, upowszechnienie kultury języka wśród społeczności lokalnej, popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną, rozwijanie
 • Mariola Huzar, własne 11.11.2012
  PREZENTACJE SCENICZNE 6.12.2012 W KŁODZKU „MAM COŚ DO POKAZANIA” 1. .......................................................................................................................................................................imię i nazwisko wykonawcy / wykonawców...............................................................................................................................................................................................................................................
 • Mariola Huzar, własne 11.11.2012
  KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH „Choinka moich marzeń” KAPITUŁA STYPENDIALNA IM. GRZEGORZA CIECHOWSKIEGO zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt.: ”Choinka moich marzeń”. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym dostarczając prace w różnych technikach plastycznych do organizatora do dnia 30 listopada 2012 roku. OrganizatorKapituła Stypendialna im. Grzegorza Ciechowskiego57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, ulica Kłodzka 20Tel. 74 8689207, mail dyrektor.gbp@gmina.klodzko
 • Mariola Huzar, własne 11.11.2012
  REGULAMIN KONKURSUNA NAJPIĘKNIEJSZY STÓŁ WIGILIJNY 2012 1. Organizatorzy Organizatorem konkursu na najciekawszą prezentację tradycji Świąt Bożego Narodzenia jest Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko2. Udział w konkursie a) w konkursie mogą wziąć udział sołectwa, koła gospodyń wiejskich, szkoły, stowarzyszenia i organizacje, świetlice z terenu Gminy Kłodzkob) każda reprezentacja przygotowuje i wystawia jeden stół ,c) ilość osób w reprezentacji jest dowolna,3. Cele konkursuCelem Konkursu jest kul
 • Mariola Huzar, własne 11.11.2012
  BIBLIOTECZNY KONKURS Szopek Bożonarodzeniowych 2012 REGULAMIN KONKURSU I.        Postanowienia ogólneOrganizatorem konkursu jest BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KŁODZKO Celem konkursu jest:·         Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych; ·         Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych·         Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej·         Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i mło
 • Mariola Huzar, własne 24.10.2012
  Od maja do sierpnia Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko realizowała piętnastogodzinne kursy języka czeskiego dla dzieci w bibliotekach w Bierkowicach, Jaszkowej Górnej, Krosnowicach-2 filie, Ołdrzychowicach Kłodzkich, Starym Wielisławiu, Szalejowie Górnym, Wojborzu, Wojciechowicach i Żelaźnie oraz kurs języka polskiego dla najmłodszych użytkowników z Domu Dzieci i Młodzieży w Rychnov nad Kneźnou.  Podczas intensywnych zajęć uczestnicy poznawali alfabet, powitania i pozdrowienia, zwroty grzecznościowe, czasow
 • Mariola Huzar, własne 04.10.2012
  W środę 26 września 2012 roku w bibliotece centralnej w Ołdrzychowicach Kłodzkich odbyło się drugi spotkanie partnerskie w ramach ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek w celu zawiązania partnerstwa na rzecz aktywności seniorów w Gminie Kłodzko. Udział wzięło 38 osób.  Na zaproszenie dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko pani Marioli Huzar odpowiedzieli: pani Bożena Simlat – Sekretarz Gminy Kłodzko, Radna Gminy Kłodzko pani Halina Witos, trener Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej pan Dami
 • Mariola Huzar, własne 29.09.2012
  Wycieczka realizowana w ramach mikroprojektu „BAJECZNE ANIMACJE KULTURALNE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 „Przekraczamy granice“ Młodzi czytelnicy z 10-ciu książnic Gminy Kłodzko pojechali we wrześniu na Festiwal Bajki do czeskiego miasteczka Jičίn. To była jego 22 edycja, która z roku na rok zaska
 • Mariola Huzar, własne 19.09.2012
  REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU LITERACKO-FOTOGRAFICZNEGO„URODZENI NA KRESACH – PORTRET”Konkurs fotograficzny "Urodzeni na Kresach - Portret" odbywa się w Gminie Kłodzko po raz pierwszy. Mogą w nim wziąć udział wszyscy pasjonaci fotografii z terenu Gminy Kłodzko i okolic. Celem konkursu jest przybliżenie i udokumentowanie życia osób związanych z przedwojennymi Kresami RP. Opisywanymi i fotografowanymi postaciami mogą być zarówno krewni jak i osoby, które uczestniczą w konkursie. Dzięki tej inicjatywie jest wyko
 • Mariola Huzar, własne 14.09.2012
  WIRTUALNY SALONIK LITERACKI przy Bibliotece Publicznej Gminy Kłodzko zaprasza na spotkanie z poezją: POD PATRONATEM PROGRAMU AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEKGRAŻYNA SOBCZAK z Krosnowic Pożółkły listekw  jesienne popołudnie dostrzegłeśpożółkły listek w moich włosacha to tylko wspomnieniaukryte w kolorach i niciach babiego lata…ten jesienny zapach z nutką melancholiiradosne śmiechy i szalone pomysłyjesień pogody i obawy przed przemijaniemjakiś pożółkły listek we włosach…jesienne wyprawy w górygdy wiatr smagał  n